top of page

VOLUIT vzw

Convent Ter Eecken
Groot Begijnhof 10

Vlaamse Vereniging Autisme vzw

Convent Heilige Elisabeth
Groot Begijnhof 14

Huisartsenvereniging

Gent

Convent Heilige Elisabeth
Groot Begijnhof 14

De Bleekweide vzw

Convent Heilige Philippus Neri
Groot Begijnhof 16a

MOBiLteam Het PAKT


Groot Begijnhof 25

Onafhankelijk Leven vzw

Convent Ten Hove
Groot Begijnhof 31

Missing You
vzw


Groot Begijnhof 85

Heemkundige kring
De Oost-Oudburg

Convent Heilige Engelbertus

Groot Begijnhof 46

Documentatiecentrum
voor streekgeschiedenis DSMG

Convent Heilige Engelbertus

Groot Begijnhof 46

Heemkundige en Historische kring Gent vzw

Convent Heilige Engelbertus

Groot Begijnhof 46

Blauwhuis vzw

Convent Zalige Pius IX
Groot Begijnhof 47

Fiola vzw

Convent Heilige Sophia
Groot Begijnhof 73

Organisaties in het begijnhof

De 14 conventen, vroegere gemeenschapshuizen voor een 30-tal begijnen, worden verhuurd aan organisaties met een sociaal en/of cultureel doel. Er wordt letterlijk een plaats geboden aan de bezorgdheid voor mensen en waarden, een constante die doorleeft vanuit de geschiedenis van de begijnen. Hieronder worden de verschillende organisaties die momenteel zijn ondergebracht in het begijnhof opgelijst.

Uilenspel vzw

Groot Begijnhof 85

InclusieAmbassade vzw

Groot Begijnhof 85

Columbus vzw

Groot Begijnhof 85

sterkmakers in autisme vzw

Groot Begijnhof 85

Logo Gezond+ vzw

Groot Begijnhof 24

Dienst voor contextbegeleiding Mobilé

Groot Begijnhof 26

Crea Ten Hove vzw

Convent Zalige Pius IXGroot Begijnhof 47

Minor Ndako vzw

Groot Begijnhof 21

Crea Ten Hove vzw

Convent Zalige Pius IX    Groot Begijnhof 47

bottom of page